Informacje o MKOOpZ

Przewodniczący Komisji i Delegacje Stron Umowy

 

 

Przewodnictwo Komisji obejmowane jest każdorazowo na okres trzech lat przez Delegację jednej ze Stron Umowy. Delegacja, która w danym okresie sprawuje przewodnictwo, wyznacza Przewodniczącego Komisji. Przewodniczący reprezentuje Komisję, prowadzi zwyczajne i nadzwyczajne posiedzenia Komisji, jak również narady Przewodniczących Delegacji.

W pierwszym okresie działalności MKOOpZ, tzn. do końca roku 2001, obejmującym również okres "tymczasowy" (1996 - 1999), przewodnictwo Komisji sprawowała Delegacja Rzeczpospolitej Polskiej. Funkcję Przewodniczącego MKOOpZ w tym okresie pełnili: Leszek Bagiński, Radosław Gawlik i Janusz Zaleski. W latach 2002 - 2004 Komisji przewodniczył pan Jaroslav Kinkor reprezentujący Delegację Republiki Czeskiej. Z kolei w latach 2005 – 2007 przewodnictwo w MKOOpZ objęła Republika Federalna Niemiec, a funkcję Przewodniczącego pełnił pan Thomas Stratenwerth. Delegacja Rzeczpospolitej Polskiej objęła przewodnictwo w latach 2008 - 2010. Na Przewodniczącego Komisji mianowano pana Mariusza Gajdę, a następnie w styczniu 2008 r. stanowisko to powierzono panu Januszowi Zaleskiemu.

W latach 2011 – 2013 funkcję Przewodniczącego Komisji sprawował pan Pavel Punčochář z Republiki Czeskiej. W latach 2014 – 2016 funkcję Przewodniczącej Komisji sprawowała pani Heide Jekel z Republiki Federalnej Niemiec. W latach 2017 - 2018 funkcję Przewodniczącej Komisji sprawowała pani Iwona Koza a od 29 marca 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku zastępowała ją w obowiązkach pani Joanna Kopczyńska. 14 listopada 2019 nastąpiło oficjalne przekazanie przewodnictwa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską, która na stanowisko Przewodniczącego Komisji na lata 2020-2022 mianowała pana Daniela Pokornego.

 

 

Przewodniczący MKOOpZ:

Inż. Daniel Pokorný - Ministerstvo zemědělství RČ

 

 

Skład Delegacji Rzeczpospolitej Polskiej:

Nazwisko

Imię Instytucja Funkcja

Niemiec-Butryn

Monika

Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa

Przewodnicząca Delegacji

Delis-Szeląg

Katarzyna

Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa

członek Delegacji

Gruszecki

Przemysław

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

członek Delegacji

Duklanowski

Marek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

członek Delegacji

Przybylski

Mariusz

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

członek Delegacji

 

 


Skład Delegacji Republiki Federalnej Niemiec:

Nazwisko

Imię Instytucja Funkcja

Jekel

Heide

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Bonn

Przewodnicząca Delegacji

Hedtkamp

Stefanie

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Berlin

członek Delegacji

Herrmann

Anke

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt, und Klimaschutz des Landes Brandenburg, Potsdam

członek Delegacji

Henneberg

Simon

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg,
Potsdam

członek Delegacji

Wey

Jennifer

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

członek Delegacji

 

 


Skład Delegacji Republiki Czeskiej:
Nazwisko Imię Instytucja Funkcja

Záruba

Lukáš

Ministerstvo životního prostředí ČR

Przewodniczący Delegacji

Faigl

Ladislav

Ministerstvo zemědělství ČR, Praha

zastępca Przew. Delegacji

Soldán

Přemysl

Výzkumný ústav vodohospodářský, T.G.M., v.v.i.

członek Delegacji

Lysá

Petra

Ministerstvo životního prostředí RČ

członek Delegacji

 

 

Rozliczenie finansowe MKOOpZ za dany rok sprawdzane jest przez trzech rewidentów rachunkowych, zaproponowanych przez Delegacje i mianowanych przez Komisję na trzyletnią kadencję. Obecnie funkcję tę pełnią: ze strony Delegacji Polskiej - pan Andrzej Żyłajtys, ze strony Delegacji Niemieckiej - pan Hubert Gladbach, a ze strony Delegacji Czeskiej - pani Petra Tachecí.


 

Ostatnia aktualizacja: 2021.01.29