Wdrażanie Dyrektyw UE

Druga aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry

 

 

Uprzejmie Państwa informujemy, że w celu zapewnienia spójności procesu konsultacji społecznych projektu drugiej aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry (IIaPGW MODO) z konsultacjami aktualizacji krajowych planów w Państwach Członkowskich MKOOpZ, Przewodniczący Delegacji MKOOpZ uchwalili, że projekt IIaPGW MODO zostanie zaprezentowany opinii publicznej w ramach konsultacji społecznych najpóźniej w dniu 22 marca 2021 na stronie internetowej MKOOpZ.
 


Ostatnia aktualizacja: 2020.12.22