Witamy w serwisie internetowym MKOOpZ

 

Aktualizacja map zagrożenia i ryzyka powodziowego

 

Zachęcamy do zapoznania się z zaktualizowanymi mapami zagrożenia i ryzyka powodziowego, które poszczególne kraje prezentują na swoich portalach krajowych oraz z dokumentami przygotowanymi przez Grupę Roboczą G2 "Powódź".

 


 

Konsultacje społeczne

 

Zachęcamy do zgłaszania uwag do "Wstępnego przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej stwierdzonych na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry na potrzeby trzeciego cyklu planowania zgodnie z RDW”.

 


 

Uroczyste przekazanie przewodnictwa w MKOOpZ

 

W dniu 14 listopada 2019 roku w siedzibie Sekretariatu MKOOpZ we Wrocławiu w ramach 22 Posiedzenia Plenarnego MKOOpZ odbyło się przekazanie przewodnictwa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską.

 

 


 

Warsztaty Grupy G2 "Powódź"

 

W dn. 2-3 kwietnia 2019 r. we Wrocławiu miały miejsce warsztaty pn. "Wstępna ocena ryzyka powodziowego oraz mapy zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry".

 


 

Zmiany morfologiczne wód powierzchniowych

 

W dn. 28-29 listopada 2018 we Wrocławiu miały miejsce warsztaty pn. "Zmiany morfologiczne wód powierzchniowych oraz zachowanie i odtworzenie drożności morfologicznej na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry".

 

 


 

Ochrona danych osobowych

 

W związku z wchodzącym w życie z dn. 25.05.2018 r. Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

 

 


 

Jakość wód w dorzeczu Odry

 

Zachęcamy do zapoznania się z modułem IMS-Odra. Przedstawia on wartości parametrów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych, pomierzonych na międzynarodowych stacjach monitoringu w dorzeczu Odry.

 

 


 

Geoportal MKOOpZ - zapraszamy

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2020.03.22


Ostatnia aktualizacja: 2015.02.10